Σκοπός της σελίδας αυτής, είναι να ενημερώσει τους συναδέλφους γιατρούς, σχετικά με τη θέση του Βελονισμού στη σύγχρονη θεραπευτική.

Ήδη σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, ο Βελονισμός διδάσκεται σαν επίσημη ιατρική ειδικότητα, ενώ σε πολλά νοσοκομεία λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα. Επίσης μεγάλα ερευνητικά κέντρα, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη δράση του, έχουν δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών, όχι μόνο στον ειδικό με το Βελονισμό τύπο, αλλά και σε "διεθνούς κύρους" ιατρικά περιοδικά.

Στην Ελλάδα, περίπου 800 γιατροί έχουν εκπαιδευτεί και μετεκπαιδευτεί στην ιατρική πράξη του Βελονισμού σε σχολές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ενώ σημαντική είναι η παρουσία τους σε παγκόσμια συνέδρια.

Ο Βελονισμός, όπως θα γνωρίσετε διαβάζοντας τις σελίδες που ακολουθούν, σε καμιά περίπτωση δεν αντιμάχεται την κλασική ιατρική επιστήμη, ούτε καταργεί τις διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους που αυτή χρησιμοποιεί. Στα "χέρια" κατάλληλα εκπαιδευμένων γιατρών, μπορεί να γίνει ένα ακόμη όπλο, προς όφελος του ασθενή.

Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς των θεμάτων που παρουσιάζουμε, είναι καταξιωμένοι Ιατροί, όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, με ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον στη θεραπευτική εφαρμογή του Βελονισμού. Οποιαδήποτε εργασία σχετική με αυτά που διαπραγματεύεται η σελίδα μας, είναι ευπρόσδεκτη για δημοσίευση. Αν έχετε επίσης να προτείνετε κάποια αντίστοιχη σελίδα (site), ελληνική ή ξένη, ή αν διαπιστώσετε ότι κάποια από τις παραπομπές μας (link) έπαψε να είναι ενεργή, ειδοποιείστε μας προκειμένου να προβούμε στις ανάλογες τροποποιήσεις.
Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύουμε, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των εργασιών τους. Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνείτε είτε άμεσα με αυτούς, είτε μέσω της σελίδας μας.

Τα άρθρα έχουν αποκλειστικό σκοπό να ενημερώσουν όσους εμπλέκονται στον "χώρο" της υγείας σχετικά με το Βελονισμό και δεν αποβλέπουν στην προσωπική προβολή των συγγραφέων. Οι παραπομπές μας (links), επιλέγηκαν διότι θεωρήθηκαν σχετικές με όσα διαπραγματεύεται η σελίδα μας, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να ελέγξουμε και κατ' επέκταση να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι τα περιεχόμενα της σελίδας μας, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως επίσημη ιατρική συμβουλή ή παραίνεση. Υπεύθυνος για την επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής μεθόδου είναι ο θεράπων γιατρός.

Αν επιθυμείτε να προτείνετε ή να σχολιάσετε οτιδήποτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό Χαρίσιο Καρανικιώτη (karanik@med-vetacupuncture.org) για θέματα που αφορούν τον ιατρικό βελονισμό ή με τον Κτηνίατρο Phil Rogers (rogers@med-vetacupuncture.org) για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του βελονισμού στα ζώα.