Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρακάτω αναφέρονται οι αποφάσεις εκείνες της Πολιτείας που καθορίζουν την άσκηση του Βελονισμού στην Ελλάδα. Τα πρωτότυπα έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Για οποιαδήποτε απορία μπορείται να επικοινωνείτε με τις Ιατρικές Εταιρείες Βελονισμού ή να μας στείλετε e-mail.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΚΑΙ
ΥΓ/ΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ Α'


Ταχ.Δ/νση:Αριστοτέλους 19

Πληρ.:Π.Χρυσάφη-Νικοπούλου

Τηλ.:8832-136
Αθήναι 21 Φεβρουαρίου 1980

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:
574/Α4/1191

ΠΡΟΣ:

1.Όλες τις Νομαρχίες, Διαμερίσματα, Διευθύνσεις και Τμήματα Υγιεινής
2.Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας
3.Π.Ι.Σ. Σεμετέλου 7

ΘΕΜΑ : "Βελονισμός"

Σύμφωνα με πληροφορίες μας , ο βελονισμός παρά το ότι αποτελεί αμφιλεγόμενη μέθοδο , αρχίζει να εφαρμόζεται από πολλούς ιατρούς και στη χώρα μας.

Επειδή η ευρεία και ανεξέλεγκτος εφαρμογή του βελονισμού μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα ως προς την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής , θα ανεχόμαστε την εκτέλεση βελονισμού μόνο από ιατρούς που διαθέτουν εμπειρία και έχουν εκπαιδευτεί στη βελονοθεραπεία και σε καμμιά περίπτωση από μη ιατρούς οποιοδήποτε επάγγελμα υγείας και αν κάνουν.

Είναι ευνόητο ότι στο χώρο που θα εκτελούνται οι βελονισμοί πρέπει να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής και να υπάρχει αποστειρωτικός κλίβανος για την αποστείρωση των βελονών που χρησιμοποιούνται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'


Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Π. Μπαλοθιάρη
Τηλέφωνο : 5235 875/238
Αθήνα , 13 Μαρτίου 1996
Αριθ. πρωτ.

Υ7/1336


Προς :
Νομ. Αυτ/ση Θεσ/νίκης
Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής

ΘΕΜΑ : Σχετικά με άδεια Βελονισμού - Ομοιοπαθητικής.

Σε απάντηση του αριθ. πρωτ. 1741/96 εγγράφου σας , σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ο Βελονισμός και η Ομοιοπαθητική δεν είναι αναγνωρισμένες σαν ανεξήρτητες και αυτοτελείς ιατρικές ειδικότητες.

2.To υπουργείο μας δέχεται κατ' αρχήν την εφαρμογή των προαναφερομένων μεθόδων θεραπείας , γιατί η θεραπευτική αγωγή και η μέθοδος θεραπείας , είναι στην ευθύνη και την κρίση του ιατρού που τη συνιστά.

3.Εννοείται ότι , η ανοχή εφαρμογής των πιο πάνω μεθόδων περιορίζεται μόνο σε ιατρούς.

4.Οποιοδήποτε πρόσωπο επιχειρεί τέτοιες πράξεις χωρίς να έχει την προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και επέχει τις νόμιμες κυρώσεις.


Ο Γενικός ΓραμματέαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'


Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Π. Μπαλοθιάρη
Τηλέφωνο : 5235 875/238
Αθήνα , 13 Μαρτίου 1996
Αριθ. πρωτ.

Υ7/1470


Προς :
κ. Νίτσα Λουλέ Θεοδωράκη

ΘΕΜΑ : Σχετικά με σεμινάριο Βελονισμού σε φυσικοθεραπευτές.

Σε απάντηση της από 1.3.96 αναφοράς σας , σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα απαγορεύσεως διεξαγωγής σεμιναρίων οποιασδήποτε μορφής και φύσεως , σύμφωνα όμως με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις , ο Βελονισμός είναι ιατρική πράξη και ως εκ τούτου απαγορεύεται η άσκησή του από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα Υγείας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι , ασκείται ο Βελονισμός από μη γιατρούς θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.


Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης