Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 574/Α4/1191 του 1980 απόφαση του Υπουργείου Υγείας , ο Βελονισμός θεωρείται Ιατρική πράξη.

Ως εκ τούτου η άσκησή του επιτρέπεται μόνο σε γιατρούς.

Οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί τον Βελονισμό χωρίς να έχει την προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος , παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και επέχει τις νόμιμες κυρώσεις.

Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Ιατρικές Εταιρείες Βελονισμού ή να μας στείλετε e-mail

Προϋποθέσεις άσκησης του Βελονισμού στην Ελλάδα

Η θέση της Πολιτείας για την άσκηση του Βελονισμού στην Ελλάδα

Ελληνικές Ιατρικές Εταιρείες Βελονισμού

Ερευνητικό Μετεκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού